.COM/.NET域名价格调整通知

发布时间:2020-01-08


尊敬的用户:

因域名注册局价格进行调整,我司将在202018日起对部分域名价格进行相对调整:


  .com域名首年注册调整为60/年,续费为70/年。

  .net域名首年注册调整为80/年,续费为80/年。

 

感谢一直以来对我们港湾云服务的支持!

 

 

                                                        港湾云服务

                                              202018